08.12.2014. , . 25 : . ?

08.12.2014

: http://www.youtube.com/watch?v=yuD-vZE3vS0&list=UUfEZVI7-sYBun7i5yp_xLZw