29.09.2016. 24. 23:00. .

29.09.2016

: https://www.youtube.com/watch?v=D0olfiadwaM
-
35:56 - 42:08.